Hållbara i generationer

I flera generationer har Ådalens utvecklat bildemontering och demonteringsbranschen. Redan tidigt såg familjen fördelarna med återvinning, hållbarhet och miljö. Idag är vi delaktiga i EU-projekt kring de senaste innovationerna och driver på utvecklingen inom branschen. Och allt började med idén om en liten skrotaffär för snart 70 år sedan.

1954 startas nämligen Ådalens Skrotaffär av Torbring Forsman. Företaget skulle ägna sig åt köp och försäljning av stickylle, lump, tagel, papper samt metallskrot. Så småningom gled företaget mer och mer in på bilskrotning.

Tidigt präglas företaget av ett hållbarhetstänk och 1985 byter vi namn till Ådalens Bildemontering AB – allt för att betona återvinningsaspekten. Verksamheten datoriseras vilket väcker mycket uppmärksamhet, och vi driver på utvecklingen av ett datasystem för bildemonterare.

Under 20 års tid är vår ägare ordförande i Sveriges Bilskrotares Riksförbund, och vi bedriver till och med egen lobbyverksamhet i Bryssel och EU. 

Under 90- och 00-tal tar företaget stora kliv både för verksamheten och miljön. Företaget miljöcertifieras, det tas markprover, vår första bärgningsbil och tungflaksbärgare köps in och vi utökar antalet återvinningstationer. Dessutom görs en utbyggnad av lagret för däck och företaget startar med däckhotell. Ådalens och 15 andra bildemonterare går samman för att gemensamt kunna fokusera på frågor som kvalitet, logistik och leverans. Här läggs grunden vi ser idag med möjligheten att söka i varandras lager. Ådalens Bildemontering förkortar sitt namn till enbart Ådalens med en helt ny publik framtoning. Samtidigt investerar vi i en ny lagerbyggnad med inläggningsstation som tas i bruk 2013.

Idag är Ådalens, liksom för många år sedan, djupt engagerade i hållbar återvinning av fordon, där alla ska vara vinnarna. Vi arbetar dagligen för att du ska kunna göra ett smart val för plånbok, bil och miljö!