Hållbarhet

Varje år registreras cirka 350 000 nya bilar i Sverige. Vad händer med bilen när den av någon anledning tas ur bruk? Kan bildelarna återanvändas och i så fall hur? Kan det övriga materialet i bilarna återvinnas och sedan återanvändas som råmaterial? Hur ser lagarna ut och hur följs de i praktiken? Du som bilägare kan påverka!

Ådalens är ett svenskt bilåtervinningsföretag och vi omsätter cirka 2 500 fordon per år. 70% av bilarna som kommer in till oss är försäkringsskador, vilket innebär att vi återvinner bildelar även från nästan nya fordon.

Vår CSR och kvalitetspolicy

Vår drivkraft är att arbeta för att alla ska vara en vinnare av återvinning och av vår verksamhet. Ett Smart Val av fordonsdelar står för hållbarhet både för miljö och ekonomi samtidigt som det förenklar för både leverantörer och verkstäder.

Vårt uppdrag och ansvar är att:

  • ständigt sprida kunskap och öka förståelsen för vår del i kretsloppet 
  • ständigt förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster 
  • öka vår medvetenhet om kunders och samarbetspartners önskemål och krav 
  • ständigt minska utsläpp och miljöpåverkan inom verksamheten
  • aktivt ta ansvar för vårt lokala näringsliv.

Allt detta samtidigt som vi givetvis efterlever gällande lagar och krav.

Corporate Social Responsibility

För oss innebär Corporate Social Responsibility (CSR) att vara en god samhällsmedborgare. Det handlar om att ta etiska, sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvar för Ådalens verksamhet inom våra ansvarsområden. Vårt övergripande mål är att maximera vårt bidrag till en hållbar utveckling. Vårt arbete med CSR kan sammanfattas i fyra områden: Samhällsansvarekonomiskt ansvar, miljöansvar och socialt ansvar.

ISO-certifiering

Givetvis är vi ISO-certifierade inom miljö och kvalitet. Att vara ISO-certifierade säkerställer att vi jobbar med förbättring av vår verksamhet. Vi jobbar ständigt med hur vi kan utveckla och effektivisera dessa ledningssystem.

Ådalens är certifierade enligt ISO 14001 och 9001 standard.

Gör ett smart val och välj begagnade reservdelar

Två likadana bildelar där den ena är nytillverkad och den andra är återvunnen. Båda fungerar, men den återvunna kostar mindre än hälften så mycket som den nytillverkade. Dessutom har den garanti och ger noll påverkan på miljön. Vilken bildel skulle du välja?