Ådalens historia

2012

Ådalens Bildemontering förkortar sitt namn till enbart Ådalens inklusive en helt ny publik framtoning. Namnbytet blir starten för nästa milstolpe för företaget, att göra det enklare för ALLA att göra Smart Val av fordonsdelar.

Ådalens tar beslut om en omfattande investering i ny lagerbyggnad med inläggningsstation, att tas i bruk 2013.

SBR beslutar att ändra sitt namn till Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund vilket stärker varumärket för branschen.

2010

En tungflaksbärgare köps in. Därmed har Ådalens två anslutna bärgare till Assistancekåren. Detta året utökas antalet återvinniningsstationer till nio.

2009

Utbyggnad av lagret för däck. Företaget startar med däckhotell.

2004

Planen för uppställning av bilar i väntan på återvinning görs om helt och förses med tätytbeläggning med kontrollerat avlopp. Allt med tanke på miljön.

1998

Den första bärgningsbilen köps in som företaget kör genom Assistancekåren.

1997

Företaget blir EMAS-certifierat. EMAS-certifieringen övergick senare till ISO-1400.

1996

Torvald Forsman, vd för Ådalens Bildemontering AB utses till Årets Företagare i Kramfors.

1995

Tanken börjar gro om att miljöcertifiera företaget. En stor genomgång av statusen på företaget gjordes med bl.a. markprover och prover på avloppsutsläpp.

1993

Ådalens Veteranbilmuseum byggs i Lunde för att bröderna Forsman skulle kunna visa upp sin digra samling av veteranfordon. Museet är idag en del av marknadsföringen för Kramfors.

1991

Torvald Forsman väljs som styrelseordförande för SBR, Sveriges Bilskrotares Riksförbund. Torvald satt sedan som ordförande i 20 år för SBR. Det som Torvald är mest nöjd med är certifieringen av medlemsföretagen samt miljö- och kvalitetscertifieringen. Internationella samarbetsorganisationen Egara som idag är etablerad i Bryssel och inom EU med en egen lobbyverksamhet har varit en annan viktig angelägenhet.

1986

Verksamheten på Ådalens Bildemontering datoriseras vilket väcker mycket uppmärksamhet i press och hos kollegor som kom på studiebesök.

1985

Företaget byter namn till Ådalens Bildemontering AB för att betona återvinningsaspekten.

1984

Anmäler intresse till SBR om att vara med om utveckling av datasystem för demonteringsbranschen. Krammdata i Kramfors blir företaget som på IBM36 utvecklar ett datasystem för bildemonterare.

1979

Torbring Forsman går bort och bröderna Forsman ombildar företaget till Ådalens Bildemontering & Skrotaffär AB. Torvald Forsman väljs till vd.

1954

Ådalens Skrotaffär startas av Torbring Forsman, far till bröderna Torvald, Torsten, Lars och Kjell. Företaget skulle ägna sig åt köp och försäljning av stickylle, lump, tagel, papper samt metallskrot. Så småningom gled företaget mer och mer in på bilskrotning.