Mediaservice

Regler för användning av bildmaterial

Bilder och logotyper som kan laddas hem från denna specifika webbsida och våra kanaler på Facebook och Youtube är Ådalens egendom. All publicering av dessa utanför denna webbplats ska vara förenligt med Ådalens varumärke.

Under förutsättning att nedanstående iakttas, får bilderna kostnadsfritt användas i dagspress, fackpress, webbplats eller annan periodisk publikation.

  • Bilder och logotyp får inte ändras, förvanskas eller på annat sätt manipuleras.
  • Bilder och logotyp får inte användas på sådant sätt att Ådalens och dess verksamheter framställs på ett negativt sätt.
  • Ange Ådalens som källa vid användning av bilder.

Om ovan angivna regler ej efterlevs kan Ådalens komma att vidta rättsliga åtgärder.

För ytterligare tillstånd och frågor rörande bildanvändning, vänligen kontakta Ådalens.

Logotyp

Öppna Ådalens logotyper för tryck - vektor pdf

 

 

 

 

 

 

Ådalens logotype, blå rektangulär bakgrund.

 

 

 

Ådalens logotype, blå kvadratisk bakgrund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ådalens logotype, rektangulär, genomskinlig bakgrund. 

 

 

 

Ådalens logotype, kvadratisk, genomskinlig bakgrund.