Leveransvillkor och garanti

Gentemot privata konsumenter gäller konsumentköplagen

Detta innebär att vi, förutsatt att delarna är monterade enligt tillverkarens rekommendationer, byter ut en felaktig reservdel. Ingrepp får inte ha gjorts på delen. OBS! Slitagedelar som ingår i reservdelen är undantagna; t.ex remmar, spännrullar och vattenpumpen).

Inom 12 mån från inköp byter vi ut den felaktiga delen.

Efter 12 månader och upp till tre år har kunden reklamationsrätt. Kunden måste då kunna påvisa att delen var behäftad med felet när varan köptes in för att få delen utbytt.

Ådalens Bildemontering AB står inte för demonterings- och monteringskostnader. Kvitto eller fakturanummer skall anges för att säljaren skall kunna behandla reklamationen.

 

Gentemot företagskunder som bedriver bilreparationer

Efter bedömning sätter Ådalens en av tre olika garantier. 

A-garanti
Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras kunden. I- och urmontering ersätts enligt märkesfabrikantens gällande timprislista och tidverk för reklamationer. 

B-garanti
Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras kunden. I- och urmontering ersätts ej. 

C-garanti
Funktionsgaranti. Kunden informeras om den status delen har. Returrätt inom 30-dagar då delen krediteras. I- ch urmontering ersätts ej. På C-garanti betalar kunden eventuella fraktkostnader. 

Vi lämnar 12 månader eller 1000 milsgaranti (vilket som uppnås först) på delar med A- eller B-garanti, förutsatt att de monteras enligt tillverkarens rekommendationer. Ingrepp får inte göras i delen utan Ådalens Bildemontering AB:s medgivande.

Slitagedelar som ingår i reservdelen är undantagna (t.ex remmar, spännrullar och vattenpumpar). 

Säljaren skall alltid kontaktas innan garantireparationer påbörjas. Följesedel eller fakturanummer skall anges för att garantianspråk skall kunna behandlas av säljaren.

OBS. Fullständiga och gällande garantivillkor och rutin vid garantibehandling finner du på Bildelsbasens hemsida.