17 december, 2013

Tidningen Ny Teknik uppmärksammar Ådalens kring 95%-kravet

Från 2015 måste 95 procent av en uttjänt personbil kunna återvinnas. Tillverkaren har ansvar för att isärplockningen ska vara möjlig. På Ådalens bildemontering måste grävmaskinen fram för att de nya EU-kraven ska klaras.

I tidningen Ny Tekniks serie kring återvinningsfrågor uppmärksammas Ådalens målmedvetna satsning för att kunna leva upp till kraven som kommer.

Läs hela artikeln här