2 juli, 2013

Förnyad ISO-certifiering

Vi på Ådalens har precis förnyat vårt certifikat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Certifieringen måste förnyas vart tredje år och vi har återigen visat att vi klarar kraven. Det här innebär att vi kan fortsätta på den inslagna vägen mot ett ännu bättre kvalitets- och miljötänk. Ett av delmålen är att hitta processer och metoder för att möta de nya hårdare EU-kraven på återanvändning och återvinning som träder i kraft 2015.  Läs mer om 95%-projektet, som vi driver tillsammans med Kuusakoski.