9 februari, 2014

Återinför skrotningspremien!

På 10 år har antalet bilar som lämnas in på landets demonteringsanläggningar minskat med 100 000. De flesta står ute i naturen och det är ett allvarligt miljöproblem som vi kan åtgärda genom att återinföra skrotningspremien.

Se inslaget i SVT (9/2 2014):