8 augusti, 2013

Antalet avställda bilar har fördubblats

Sedan skrotningspremien avskaffades 2006 har antalet avställda bilar i Sverige fördubblats. Vi tror att någon form av premie eller transportbidrag skulle få fler att lämna in sina gamla bilar hos en bilåtervinnare, som kan ta hand om bilen på ett miljövänligt sätt och återvinna stora delar av den.

Se inslaget i mittnytt