7 maj, 2013

Ådalens och Kuusakoski i samarbetsprojekt

När de nya EU-direktiven om 95% återanvändning eller återvinning träder i kraft 2015 vill Ådalens och Kuusakoski vara väl rustade. Läs mer om ett spännande samarbetsprojekt för bättre lönsamhet och miljö.