8 januari, 2015

2015 - Nytt år med nya krav

Nu träder EU-kravet i kraft. 95% av fordon som tas ur drift skall återanvändas eller återvinnas. SVT påminner oss 3:19 in i programmet