Miljö och kvalitet

SP, ISO 9001,ISO 14001,certifierad Ådalens är certifierade enligt ISO 14001 och 9001 standard. 

CSR och Kvalitetspolicy för Ådalens Bildemontering AB

Vi på Ådalens arbetar med återwin-win som drivkraft. Det betyder att alla ska vara vinnare av vår verksamhet. 

Ett Smart val av bildelar bidrar till en bra yttre miljö, är ekonomiskt fördelaktigt för familjer, förenklar för både leverantörer och verkstäder samt främjar det goda samhället.

För att uppnå detta är vårt uppdrag – vårt ansvar – att: 

  • ständigt sprida kunskap och öka förståelsen för vår del i kretsloppet 
  • ständigt förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster 
  • öka vår medvetenhet om kunders och samarbetspartners önskemål och krav 
  • ständigt minska utsläpp och miljöpåverkan inom verksamheten
  • aktivt ta ansvar för vårt lokala näringsliv.

Allt detta samtidigt som vi givetvis efterlever gällande lagar och krav.

Kramfors 01/2013