Miljö och kvalitet

Ådalens är certifierade enligt ISO 14001 och 9001 standard. 

CSR och Kvalitetspolicy för Ådalens Bildemontering AB

Vi på Ådalens arbetar med Återwin-win som drivkraft. Det betyder att alla ska vara vinnare av vår verksamhet. 

Ett Smart Val av fordonsdelar bidrar till en bra yttre miljö, är ekonomiskt fördelaktigt för familjer, förenklar för både leverantörer och verkstäder samt främjar det goda samhället.

Vårt uppdrag — vårt ansvar — är att

  • ständigt sprida kunskap och öka förståelsen för vår del i kretsloppet 
  • ständigt förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster 
  • öka vår medvetenhet om kunders och samarbetspartners önskemål och krav 
  • ständigt minska utsläpp och miljöpåverkan inom verksamheten
  • aktivt ta ansvar för vårt lokala näringsliv.

Allt detta samtidigt som vi givetvis efterlever gällande lagar och krav.

För att uppnå detta är vi ISO-certifierade inom miljö och kvalitet. Att vara ISO-certifierade säkerställer att vi jobbar med förbättring av vår verksamhet, vilket är varför vi tar det på största allvar och ständigt jobbar med att utveckla hur vi jobbar så effektivt som möjligt med dessa ledningssystem.

 

Corporate Social Responsibility

För oss inom Ådalens innebär Corporate Social Responsibility (CSR) att vara en god samhällsmedborgare. Det handlar om att ta etiska, sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvar för Ådalens verksamhet inom våra ansvarsområden. Vårt  övergripande mål är att maximera vårt bidrag till en hållbar utveckling.

Vårt arbete med CSR kan sammanfattas i fyra områden:

Samhällsansvar - Principer vi skall följa och aktiviteter vi genomför för att skapa långsiktiga relationer med våra intressenter, såsom anställda, partners och andra intressenter.

Ekonomiskt ansvar - Principer vi skall följa och aktiviteter vi genomför för att skapa långsiktigt värde för kunder, samhälle, ägare och andra intressenter.

Miljöansvar - Principer vi skall följa och aktiviteter vi genomför för att minimera den negativa miljöpåverkan från våra produkter och vår verksamhet.

Socialt ansvar - Projekt och aktiviteter vi genomför för att bidra till utvecklingen av samhället.