6 maj, 2013

Uppstart av 95% projektet

Nu har vi startat vår resa tillsammans med Kuusakoski för att möte de nya återvinningskraven som träder i kraft 2015.  Målet med projektet är att hitta metoder och processer som ska hjälpa oss att återvinna 95% av bilens vikt. Vi kommer att parallellköra två demonterngar och kontinuerligt jämföra resultaten för att hitta de absolut bästa metoderna.