16 december, 2013

Omvärlden ser oss

Ny Teknik skriver i årets sista nummer om arbetet för att nå 95%-kravet till 2015. Den målsättningen bygger på att alla aktörer i branschen delar på ansvaret och att politiken skapar rätt förutsättningar. Hos oss på Ådalens är det självklart att vara med och driva på arbetet.

Läs hela artikeln här