25 juni, 2013

Demonteringsresultat Audi A6

För att nå 95%-målet krävs att man tillvaratar ett antal delar som normalt inte ingår i en reguljär demontering. Det handlar bl.a. om elektronik, plastdetaljer och kablage.  För att kunna göra detta rationellt och ekonomiskt försvarbart krävs nytt tänk och nya processer och metoder. Det är huvudsyftet med vårt projekt.

Här är några delresultat från en demontering

Bilmodell: AUDI A6 -99

  2 st katalysatorer
  4 st kontrollboxar
24,9 kg kablage
10 st airbags
  5 st plåtfälgar
  5 st däck