Ådalens och Kuusakoski på väg mot 95%Som en del i målet att nå 95% återvinning av bilen har Ådalens inlett en testperiod som utgör en stor del av ett återvinningsprojekt tillsammans med Kuusakoski.

Syftet med projektet är att försöka hitta en lönsamhet i att separera olika material i bilen till en mycket högre grad än tidigare innan bilen skickas till press och senare till fragmentering. Redan i dagsläget går varje bil igenom en nogrann process som inleds med att Ådalens dränerar den från miljöfarliga vätskor och tar reda på alla delar som möter de funktionskrav vi annars ställer på nästan nya delar. När detta är gjort rensas bilen främst från glasrutor, elektronik och större plastdetaljer innan resten skickas till fragmenteringsanläggningar för fragmentering och ytterligare separering av material. Den stora skillnaden blir nu att det som levereras till Kuusakoski är mycket renare och därmed både är bättre för miljön och förhoppningsvis även ger bättre avkastning. I praktiken innebär detta att Ådalens måste genomföra en ganska omfattande förändring av sina arbetsmetoder när de förbereder bilen för pressning. Ricardo Forsman, som ansvarar för projektet förklarar:

-Till en början sätter vi två av våra hallar på detta. De fick var sin Volvo, V40 och S40, att jobba med, men med två olika metoder för genomförande. Gemensamt för dem är att båda till sitt förfogande har nio containrar avsedda för plast, järnskrot, inredning, motorer, kylare, aluminium, elektronik, glasrutor och kablage. Varje bil kommer ta längre tid att färdigställa, speciellt till en början. Det är därför båda jobbar med olika metoder, för att varje dag utreda och utvärdera vilka metoder som är lämpligast -Varje morgon går vi igenom hur vi ska jobba under dagen och varje eftermiddag vid dagens slut träffas vi och diskuterar vad vi har gjort och vad vi kan göra bättre. Det är de här killarna som har expertisen och det är deras input som är avgörande för vilka metoder som överlever och vilka metoder som får stryka på foten. Vi tar varje dag som den kommer och planerar utefter de lärdomar vi samlar på oss under resans gång.
-Killarna vet vad som står på spel och är väldigt entusiastiska. Inte bara har de full fokus på vad vi ska uppnå, vi har jätteroligt när vi gör det också.

Det är inte bara Ådalens som jobbar aktivt med 95%-projekt runt om i Sverige, liksom projekt för ökad återvinning inte är ett nytt fenomen. Ådalens VD
Torvald har både erfarenhet och visioner för framtiden. -När vi anser oss klara ska det bli väldigt intressant att jämföra med andra pågående projekt, säger Torvald. Vår förhoppning är att andra som jobbar med detta, likväl som vilken miljöintresserad privatperson som helst, ska finna det intressant att följa vårt projekt här på vår hemsida. Kontinuerliga uppdateringar av hur projektet går kommer ni att kunna följa i nyhetsflödet nedan, så sätt ett bokmärke och återkom om några dagar