Återwin-win - ekosystemet

Varje år registreras cirka 270.000 nya bilar i Sverige. Men vad händer med bilen när den av någon anledning tas ur bruk? Kan bildelarna återanvändas och i så fall hur? Kan det övriga materialet i bilarna återvinnas och sedan återanvändas som råmaterial? Hur ser lagarna ut och hur följs de i praktiken? Kan vi vanliga bilägare påverka? Svaret är JA!

Ekosystemet för bilar regleras via ett EU-direktiv som säger att 85% av bilens vikt ska återvinnas eller återanvändas. År 2015 är kravet 95%. Det ställer mycket stora krav, som innebär att alla parter i ekosystemet måste ta ansvar för "sin" del.