Kontaktpersoner

Ekonomi och administration

Linn Sundström Pettersson


0612 - 76 31 23

Styrelseordförande

Johan Pettersson


076 - 830 71 36

Delägare

Kjell Forsman